Komunikatory internetowe

Komunikatory internetowe

Komunikatory internetowe są to programy komputerowe, które przy pomocy Internetu pozwalają na komunikację, która odbywa się w trybie rzeczywistym, natychmiastowo. Komunikacja przebiega masaż klasyczny Pabianice między dwoma lub większą liczbą komputerów.

Można by powiedzieć, że jest to coś podobnego do poczty elektronicznej, jednak oprócz wysyłania wiadomości w komunikatorze jest informacja o obecności użytkowników. Pozwala to na prowadzenie bezpośredniej rozmowy.

Komunikatory internetowe powstały na początku lat 70 XX wieku, ale w zupełnie innej formie niż są obecnie. Przypominały one rozmowę telefoniczną. Obecnie jest to wymiana tekstu. Komunikatory tak, jak dzisiaj zaczęły pojawiać się w połowie lat 90 XX wiek.

W Polsce komunikatory internetowe zaczęły być dostępne około 2000 roku. Na początku nie było zbyt dużego wyboru w rodzaju komunikatora. Nie miały one tak dużo funkcji jak dzisiaj.

Komunikatory internetowe posiadają wiele funkcji:

Rozmowa tekstowa bezpośrednia,

Rozmowa telefoniczna przez komunikator,

Przesyłanie plików tekstowych, zdjęć.

Pierwsze komunikatory miały zastosowanie na komputerach, laptopach. Obecnie funkcjonują jako aplikacje mobilne w smartfonach, tabletach, itp. urządzeniach.

Artykuł napisany przez: